มงคล-8-สัญลักษณ์มหามงคล

 


มงคล 8 สัญลักษณ์มหามงคล

มงคล-8-สัญลักษณ์มหามงคล

168fsshop.comจำหน่ายสินค้ามงคล สินค้านำโชควัตถุมงคลของมงคลนำโชคฮวงจุ้ยของสิริมงคลของเสริมราศีสินค้ามงคลเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยเคล็ดฮวงจุ้ย

 

ราคา 4,888 บาท / ชิ้น

(ความสูง26.5ซ.ม. X ความกว้าง11.5 ซ.ม.)

สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าฮวงจุ้ยนี้ ได้ที่…

 คุณพัชรพร 095-520-6336

        เนื่องจากมงคล 8 สัญลักษณ์มหามงคล ถือว่าเป็นของมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้ที่มีโอกาสจะได้ครอบครอง จะต้องเป็นคนดีที่มีศีล มีสัตย์ และยังจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ดีงามอีกด้วย จึงจะถือว่ามีบารมีที่จะสามารถอันเชิญ มงคล 8 สัญลักษณ์มหามงคล ให้มาช่วยเกื้อกูลหนุนชะตาบ้าน และชะตาคนได้…

        168fsshop.comได้เล็งเห็นถึงความมีมงคลยิ่งของมงคล 8 สัญลักษณ์มหามงคล จึงได้สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศจีนเพื่อเป็นเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยมหามงคล ให้กับผู้ที่อยากมีความเจริญรุ่งเรือง มีความร่ำรวยมั่งคั่ง มีอำนาจ มีความสำเร็จ และความยิ่งใหญ่ ในรูปแบบของ วัตถุมงคล 8 สัญลักษณ์มหามงคล ที่มีความสวยงามเรียบหรูในชิ้นงาน (ทำมาจากสัตตะโลหะมงคล) มานำเสนอแก่ผู้มีความนิยมเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยมหามงคลเป็นพิเศษ และที่สำคัญที่สุด คือ…สามารถใช้เป็นเคล็ดฮวงจุ้ยที่สามารถช่วยสลายความเป็นอัปมงคลมงคลของทุกพื้นที่ได้ดีที่สุด และยังคงให้ความเป็นมหามงคลที่ดีได้อีกด้วย…

มงคล-8-สัญลักษณ์มหามงคล2

         พุทธศาสนาในประเทศทิเบต ไม่ทราบว่ามีใครเคยได้ชมบ้างไหม โดยทุกท่านจะเห็นว่ามักมีรูปสัญลักษณ์อันเป็นสิริมงคลยิ่ง 8 อย่าง หรือที่เรียกว่า อัษฐมงคลมงคล 8 สัญลักษณ์มหามงคล จึงถือได้ว่าที่เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยมงคลที่มีความเป็นมงคลอันสูงที่สุดนั่นเอง ที่ทุกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจำเป็นจะต้องหามาไว้ในครอบครองกันให้ได้ในชาติหนึ่งเลย…

 

1. ฉัตร

ฉัตรเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องสิ่งไม่ดี เช่น ความเจ็บปวด ความต้องการ อุปสรรค การป่วยไข้ และภยันตรายต่างๆ และอีกความหมายหนึ่งก็แสดงถึงความมั่งคั่ง ยิ่งฉัตรมีจำนวนชั้นมากก็ยิ่งหมายถึงบุคคลนั้นมีความมั่งคั่งมาก ฉัตรมีนัยยะของการปกปักรักษาผู้ถือครองให้พ้นจากความร้อนแห่งทุกข์ ราคะ และความเสื่อมทั้งหลาย

 

2. ธงแห่งชัยชนะ

ธงแห่งชัยชนะ เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าในการผจญมาร ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้  ธงแห่งชัยชนะนี้จะช่วยให้สามารถพิชิตมลทินและอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางจากการถึงซึ่งความรู้แจ้ง

 

3. ปลาทองคู่

ปลาคู่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข ความอุดมสมบูรณ์ เช่น เดียวกับปลาที่มีอิสระในน้ำ อีกทั้งความเจริญงอกงามก็จะเพิ่มทวีขึ้นเป็นหลายเท่าตัวด้วย ปลาทองคู่กลายเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสามีและภรรยา เนื่องจากความหมายเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ด้วย

 

4. ธรรมจักร

กงล้อหรือธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง ในทางพุทธศาสนานั้น การหมุนของธรรมจักรได้สื่อถึงการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ส่วนประกอบของธรรมจักรมี 3 ส่วนคือ ดุมล้อตรงกลาง, ซี่ล้อทั้ง 8 และขอบรอบนอก ได้สื่อถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ดุมล้อตรงกลางเปรียบเหมือนศีลที่เป็นศูนย์กลางความมั่นคงของจิตใจ

 มงคล-8-สัญลักษณ์มหามงค3

5. แจกันแห่งโภคทรัพย์

แจกันแห่งโภคทรัพย์ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ และความมั่งคั่งที่มีทรัพย์ไม่มีวันหมด รูปแบบของแจกันประดับไปด้วยกลีบบัวแผ่อยู่รอบนอก

 

6. ดอกบัว

ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ และเป็นอิสระจากเรื่องทางโลก ความบริสุทธิ์ที่ว่านั้น คือความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย วาจา และใจ ที่เป็นดังจิตแห่งมหาบุรุษนั้นผ่องแผ้วไร้ซึ่งมลทิน ก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่เกิดแต่โคลนตม แต่ยังสามารถรักษาความสะอาดบริสุทธิ์แห่งตนไว้ได้

 

7. หอยสังข์

หอยสังข์นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่กลัวเกรงในการประกาศความเป็นสัจธรรมแห่งพระธรรมในศาสนาพุทธ หอยสังข์จึงเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ ผู้ยิ่งใหญ่ และกษัตริย์ เสียงของสังข์เชื่อว่าสามารถขับไล่วิญญาณชั่วร้ายได้

 

8. เงื่อนมงคลไม่รู้จบ

เงื่อนไม่รู้จบ เป็นสัญลักษณ์ของการรู้แจ้งและความเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในทางโลกสัญลักษณ์นี้สื่อถึง อายุมั่นขวัญยืน ความรักที่มั่นคง และความสามัคคี ถือว่าเป็นเงื่อนที่ไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีจุดสิ้นสุด

 

         มงคล 8 สัญลักษณ์มหามงคล สามารถที่จะตั้งวางไว้ได้ในทุกตำแหน่งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือทุกธุรกิจการร้านค้า เพราะว่าจะช่วยกระตุ้นความมีมงคลที่ดีงามให้ก่อเกิดอย่างไม่สิ้นสุด และที่สำคัญยังสามารถที่จะใช้ในการปรับแก้ความเป็นอัปมงคลได้ในทุกพื้นที่ ให้กลับมาเป็นพื้นที่ ที่มีความเป็นมงคลที่ดีงามได้อีกด้วย

        ในทางวิชาฮวงจุ้ยจะถือว่า มงคล 8 สัญลักษณ์มหามงคล เป็นสุดยอดเคล็ดแห่งความเป็นมหามงคลอันสูงที่สุดแล้ว ที่ทุกบ้าน ทุกร้านค้า ทุกบริษัท จำเป็นที่จะต้องมีไว้เพื่อเสริมความมีมงคลให้กับสถานที่ของตัวทุกท่านเอง…

 มงคล-8-สัญลักษณ์มหามงคล4

168fsshop.comจำหน่ายสินค้ามงคล สินค้านำโชควัตถุมงคลของมงคลนำโชคฮวงจุ้ยของสิริมงคลของเสริมราศีสินค้ามงคลเคล็ดสินค้าฮวงจุ้ยเคล็ดฮวงจุ้ย

 

ราคา 4,888 บาท / ชิ้น

(ความสูง26.5ซ.ม. X ความกว้าง11.5 ซ.ม.)

สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าฮวงจุ้ยนี้ ได้ที่…

คุณพัชรพร 095-520-6336

 

คำเตือน…หลักในการทำเคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี

1. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ควรที่จะถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้กำหนดไว้ในหลักวิชาฮวงจุ้ย

2. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ทุกชิ้นจะต้องครอบครองมาได้ด้วยความถูกต้องเหมาะสม ด้วยความชอบธรรม

3. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ไม่ควรที่จะต่อรองราคา โดยไม่จำเป็น เพราะว่า…จะเป็นดังการที่ได้เริ่มต้นด้วยความตระหนี่ถี่เหนียว เคล็ดมงคลฮวงจุ้ยของคุณก็จะส่งผลให้ในลักษณะเดียวกัน

4. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมครบในองค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมด และยังจะต้องมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาในการจัดตั้งเคล็ด (ห้ามชำรุด)

5. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องผ่านการชำระล้างพลังอัปมงคลที่ชั่วร้ายต่างๆ มาแล้ว และยังจะต้องผ่านพิธี เพื่อเสริมพลังมงคลให้กับเคล็ดฮวงจุ้ยนั้นๆ

6. ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งเคล็ดฮวงจุ้ยนั้น จะมาก จะน้อย จะช้า หรือจะเร็ว ในผลที่แตกต่างกันไป จะขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละตัวบุคคลที่ได้ ประพฤติดี และมีคุณธรรม แต่เคล็ดฮวงจุ้ยจะไม่ปรากฏผลอันใดเลย กับตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรม และขาดบุญกุศล  

 

ปล.

และเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องในการใช้เคล็ดฮวงจุ้ยอย่างเต็มที่นั้น ทุกท่านควรที่จะเชิญซินแสฮวงจุ้ยที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานฮวงจุ้ยอันเป็นที่ยอมรับ ด้วยการกล้าที่จะรับประกันในทุกผลงานของการจัดฮวงจุ้ย และยังสามารถพิสูจน์ในผลงานได้จริง ให้ไปตรวจฮวงจุ้ย จะถือเป็นการดีกว่าที่ทุกท่านจะยอมเสี่ยงวัดดวง เพื่อเจอกับกลุ่มนักต้มตุ๋น นักหลอกลวง ที่หากินกับอาชีพซินแสฮวงจุ้ย นะจะบอกให้…

www.168fsshop.com 

บันทึก