ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล

ลูกแก้วคริสตัล สำหรับการปรับแก้ฮวงจุ้ยบ้าน

 

168fsshop.com จำหน่ายสินค้ามงคล สินค้านำโชค วัตถุมงคล ของมงคล นำโชค ฮวงจุ้ย ของสิริมงคล ของเสริมราศี สินค้ามงคล เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย

 

ราคา 168 บาท / ชิ้น

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า ได้ที่ คุณพัชรพร 095-520-6336

 

ฮวงจุ้ยบ้าน เป็นการใช้เคล็ดสินค้ามงคลฮวงจุ้ยในการจัดบ้าน

1. ฮวงจุ้ยบ้าน ในการจัดฮวงจุ้ยพื้นฐาน (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่หน้าบ้าน เพื่อเป็นการสลายพลังพิฆาตต่างๆ ที่เป็นอัปมงคล ไม่ให้สามารถเข้ามาสู่ตัวบ้าน

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่หน้าประตูบ้าน เพื่อเป็นการดึงดูดพลังมงคลให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ตัวบ้าน

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่หน้าต่าง เพื่อเป็นการดึงดูดพลังมงคลให้สู่พื้นที่ภายในห้องต่างๆ ที่ต้องการ

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่คานบ้าน เพื่อเป็นการสลายพลังอัปมงคลแห่งการกดทับของคานนั้นๆ

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่โคมไฟ เพื่อเป็นการลดทอน และสลายพลังที่เป็นอัปมงคลจากจำนวนของโคมไฟ หรือรูปลักษณ์ของโคมไฟที่ผิดหลักฮวงจุ้ยได้

ลูกแก้วคริสตัล สลายพลังอัปมงคล ใช้ติดที่เหนือประตูภายในบ้านที่ตั้งตรงกัน เพื่อเป็นการสร้างถึงม่านพลังมงคลภายในพื้นที่ อันหมายถึงการกักเก็บพลังไม่ให้ไหลผ่านทะลุออกไป

2. ฮวงจุ้ยผังตาราง 9 ช่อง โหลวสู (สำหรับบุคคลทั่วไปใช้)

เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดที่ในตำแหน่งมุมในขวาสุดของบ้าน หรือมุมในขวาสุดของห้องนั้นๆ (เมื่อยืนอยู่ที่ประตู แล้วมองเข้าไปในบ้าน หรือในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของ ความรัก ครอบครัว ความผูกพันที่ดีๆ และความเข้มแข็งของผู้หญิงภายในบ้านทุกคนให้มีความเจริญรุ่งเรือง (ในตำแหน่งนี้ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในพื้นที่แห่งนี้ จะมีเลขดวงดาวประจำพื้นที่เป็นเลข 2 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งนี้ คือ จำนวน 2 ลูก)

คล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดที่ในตำแหน่งมุมด้านหน้าซ้ายมือสุดของบ้าน หรือมุมด้านหน้าซ้ายมือสุดของห้องนั้นๆ (เมื่อยืนอยู่ที่ประตู แล้วมองเข้าไปในบ้าน หรือในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของการศึกษา ความรอบรู้ ความรอบครอบ การมีความคิดที่ปลอดโปร่ง การมีจินตนาการที่แจ่มใส และยังเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆ ของลูกที่จะให้ลูกสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (ในตำแหน่งนี้ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในพื้นที่แห่งนี้ จะมีเลขดวงดาวประจำพื้นที่เป็นเลข 8 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งนี้ คือ จำนวน 8 ลูก)


เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดที่ในตำแหน่งพื้นที่กลางบ้าน หรือพื้นที่กลางห้องนั้นๆ (เมื่อยืนอยู่ที่ประตู แล้วมองเข้าไปในบ้าน หรือในห้องที่ต้องการ) เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำพื้นที่ในเรื่องของสุขภาพ และความเข้มแข็งในทุกๆ เรื่องราวของพื้นที่รอบข้างทั้ง 8 ตำแหน่งให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ตำแหน่งนี้ได้มีสำคัญมากที่สุดในวิชาฮวงจุ้ยเพราะถือว่า เป็นตำแหน่งหัวใจของบ้าน จึงห้ามเป็นที่ตั้งของห้องน้ำ ห้องส้วม (ในตำแหน่งนี้ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในพื้นที่แห่งนี้ จะมีเลขดวงดาวประจำพื้นที่เป็นเลข 5 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งนี้ คือ จำนวน 5 ลูก)

3. ฮวงจุ้ยบ้าน 8 ทิศ (สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาวิชาฮวงจุ้ย)

สินค้านำโชค ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดที่ในตำแหน่งทิศจริงของบ้าน หรือในตำแหน่งทิศจริงของห้องนั้นๆ (เมื่อได้หาตำแหน่งพื้นที่ของจุดกึ่งกลางบ้านได้แล้ว ให้เราตั้งเข็มทิศไว้ในค่าพื้นฐาน หลังจากนั้นให้เราพิจารณาหาค่าในตำแหน่งของเข็มทิศที่ได้ชี้บอกในตำแหน่งพื้นที่ของทิศจริงที่ต้องการของบ้าน) ดังนี้…

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW ของบ้าน

เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริงในเรื่องของ ความรัก ครอบครัว ความผูกพันที่ดีๆ และความเข้มแข็งของผู้หญิงภายในบ้านทุกคนให้มีความเจริญรุ่งเรือง (ในตำแหน่งทิศจริงนี้ ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในตำแหน่งทิศจริงนี้ จะมีดวงดาวหมายเลขประจำทิศจริง เป็นเลข 2 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งทิศจริงนี้ คือ จำนวน 2 ลูก)

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE ของบ้าน

เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพลังมงคลประจำทิศจริงในเรื่องของ การศึกษา ความรอบรู้ ความรอบครอบ การมีความคิดที่ปลอดโปร่ง การมีจินตนาการที่แจ่มใส และยังเป็นตำแหน่งทิศจริงที่ดีมากๆ ของลูกที่จะให้ลูกสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (ในตำแหน่งทิศจริงนี้ ควรที่จะติดเคล็ดเอาไว้อย่างน้อย คือ 1 ลูก แต่พลังมงคลในตำแหน่งทิศจริงนี้ จะมีดวงดาวหมายเลขประจำทิศจริง เป็นเลข 8 ดังนั้นจำนวนที่ดีที่สุดของตำแหน่งทิศจริงนี้ คือ จำนวน 8 ลูก)

4. ฮวงจุ้ยดาวเหิน (สำหรับท่านซินแสฮวงจุ้ย)

ของมงคล นำโชค ลูกแก้วคริสตัล ใช้ติดเพื่อควบคุมดาวเหิน หรือช่วยส่งเสริมดาวเหินประจำพื้นที่ต่างๆ ดวงดาวภูเขา ดวงดาวสายน้ำ ดาวเหินจรปี ดาวเหินจรเดือน และดาวเหินจรวัน

ใช้ส่งเสริมดวงดาวหมายเลข 2 5 6 7 8 เมื่อเป็นดาวประจำยุค

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาวหมายเลข 9 เมื่อเป็นดาวตกยุค

ใช้กระตุ้นพลังของดวงดาว ธาตุโลหะ ที่อ่อนแอเกินไปให้พอมีพลังในการรักษาคุณสมบัติของตัวดวงดาวนั้นๆ ได้เอง

ใช้ควบคุมพลังของดวงดาว ธาตุไฟ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

ใช้ต้านพลังพลังของดวงดาว ธาตุน้ำ ที่รุนแรงเกินไปให้มีพลังอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นสมดุลที่ดีของตัวดวงดาวนั้นๆ

5. ฮวงจุ้ยค่ายกล เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง (ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเท่านั้น)

ใช้ติดในทิศองศาที่ 235.6-241.5 องศา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW3 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคลต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีสติปัญญาดีเลิศ มีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนนาน มีวาสนาบามีที่สูงส่ง ลูกหลานจะมีความเจริญก้าวหน้า

ใช้ติดในทิศองศาที่ 25.6-31.5 องศา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE1 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคล ต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเป็นผู้มีปัญญาดี มีความร่ำรวยทำมาค้าขึ้น มีอำนาจวาสนา บารมี เจริญรุ่งเรือง มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู และเกื้อกูล การมีสุขภาพที่ดี

ใช้ติดในทิศองศาที่ 43.6-49.5 องศา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE2 จะเป็นพลังที่ให้ความเป็นมงคล ต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน โดยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน มีความสุขความเจริญ มีความมั่งคั่งร่ำรวย ทำอาชีพธุรกิจการใดๆ ก็จะประสพความสำเร็จ มีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนนาน จะมีโชคลาภอยู่ตลอด

คำเตือน…หลักในการทำเคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี

1. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ควรที่จะถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้กำหนดไว้ในวิชาฮวงจุ้ย

2. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ทุกชิ้นจะต้องได้ครอบครองมาด้วยความถูกต้อง และชอบธรรม

3. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ไม่ควรที่จะต่อรองราคา โดยไม่จำเป็น เพราะว่า…เป็นการเริ่มต้นด้วยความด้วยความตระหนี่ถี่เหนียว ก็จะจบลงด้วยลักษณะเดียวกัน

4. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ

5. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องผ่านการชำระล้างพลังอัปมงคลที่ชั่วร้ายต่างๆ มาแล้ว และยังจะต้องผ่านพิธี เพื่อเสริมพลังมงคลให้กับเคล็ดฮวงจุ้ยนั้นๆ

6. ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งเคล็ดฮวงจุ้ยนั้น จะมาก จะน้อย จะช้า หรือจะเร็ว ในผลที่แตกต่างกันไป จะขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละตัวบุคคลที่ได้ ประพฤติดี และมีคุณธรรม แต่เคล็ดฮวงจุ้ยจะไม่ปรากฏผลอันใดเลย กับตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรม และขาดบุญกุศล

ปล.

และเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องในการใช้เคล็ดฮวงจุ้ย ท่านควรที่จะเชิญซินแสฮวงจุ้ยที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานฮวงจุ้ยอันเป็นที่ยอมรับ และกล้าที่จะรับประกันในผลงาน ที่สามารถพิสูจน์ในผลงานได้จริงไปตรวจฮวงจุ้ย จะถือเป็นการดีกว่า ที่จะยอมเสี่ยงวัดดวงเจอกับ นักต้มตุ๋น นักหลอกลวง ที่หากินกับอาชีพซินแสฮวงจุ้ย นะจะบอกให้…

www.168fsshop.com

บันทึก