168-fengshui-for-life-4

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 4

168fsshop.com จำหน่ายสินค้ามงคล สินค้านำโชค วัตถุมงคล ของมงคล นำโชค ฮวงจุ้ย ของสิริมงคล ของเสริมราศี สินค้ามงคล เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย

 

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พันเก้า ที่ทุกท่านต้องการทราบถึงปัญหาต่างๆ ในทางฮวงจุ้ย และวิธีการแก้ไขปรับแก้อย่างถูกวิธีด้วยหลักการฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 10. บ้านตั้งปะทะ บ้านที่ติดเคล็ดฮวงจุ้ย กระจกสิงห์คาบดาบ หรือกระจกเงาอื่นๆ

บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งประจันหน้าบ้าน ตรงกับหน้าบ้านหลังที่ได้ติดเคล็ดฮวงจุ้ย กระจกสิงห์คาบดาบ หรือเคล็ดฮวงจุ้ยกระจกเงาอื่นๆ ที่ได้หันหน้าตรงมาพิฆาตกับหน้าของเรา ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่า…กระจกสิงห์คาบดาบ จะมีพลังทำลายล้างในสิ่งที่ได้ตั้งประจันหน้าที่รุนแรงมากๆ ในการที่จะส่งอิทธิพลของพลังที่เป็นภาวะอัปมงคลอันรุนแรงนี้ มาสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลังที่ได้ตั้งหันหน้าเข้าหากระจกสิงห์คาบดาบนั้นๆ ได้ และที่สำคัญ กระจกสิงห์คาบดาบ หรือเคล็ดฮวงจุ้ยกระจกเงาอื่นๆ ยังเป็นการสะท้อนผลักให้ภูตผีวิญญาณต่างๆ เข้ามาสู่บ้านของเราแทน ตรงนี้ถือได้ว่ามีความเป็นอัปมงคลที่สุด และในการจัดฮวงจุ้ยที่ดีนั้น เราไม่ควรที่จะจัดเคล็ดฮวงจุ้ยเอาดีใส่ตัวเพียงอย่างเดียว แต่เอาชั่วสะท้อนไปให้คนอื่นเช่นนี้นะครับ ถือว่าเป็นบาปครับ และการจัดฮวงจุ้ยที่ดีควรที่จะใช้หลักในการสลายพลัง ไม่ใช่หลักสะท้อนกลับไปให้กับคนอื่นนะครับ เพราะว่าฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังใดที่ถูกพลังพิฆาต กระจกสิงห์คาบดาบ จะไม่มีความเหมาะสมที่คนจะเข้าไปอยู่อาศัยนัก ทั้งนี้จะส่งผลให้ คนในบ้านเกิดอุบัติเหตุ เกิดการเจ็บป่วย ผู้ใหญ่และเด็กเล็กในบ้านจะมีปัญหาด้านสุขภาพหรือโรคประจำตัว อีกทั้งยังอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุ และทำให้โชคลาภสูญสลายไปจนหมดสิ้น ธุรกิจ หน้าที่การงาน จะพบเจอแต่อุปสรรคปัญหา หากท่านใดที่ได้อยู่อาศัยในบ้านที่ได้ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ตั้งประจันกับกระจกสิงห์คาบดาบ หรือเคล็ดฮวงจุ้ยกระจกเงาอื่นๆ ของบ้านหลังตรงข้าม ควรที่จะรีบทำการปรับแก้ไขโดยด่วนที่สุด ถ้าหากท่านยังหวังที่จะประสบกับความสำเร็จในชีวิตที่เหลืออยู่

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-ให้ติด กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับ กระจกสิงห์คาบดาบ หรือเคล็ดฮวงจุ้ยกระจกเงาอื่นๆ ของหน้าตัวบ้าน เพื่อเป็นการหยุดยั้ง และสลายกระแสพลังอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาด และยังช่วยในการกระตุ้นพลังมงคล โดยการช่วยแปลงพลังอัปมงคลที่มาจาก กระจกสิงห์คาบดาบ หรือเคล็ดฮวงจุ้ยกระจกเงาอื่นๆ ให้กลายเป็นพลังมงคลที่ดี เข้าสู่ตัวบ้านหลังนี้ ที่ได้ติด กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล ให้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้ และยังสามารถจะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นวิญญาณ ที่ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถจะจับต้องได้อีกด้วย แต่ที่มีความสำคัญที่สุดของ กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล คือ…การช่วยแปลงพลังอัปมงคล ให้กลายเป็นพลังมงคลที่ดีได้อย่างสุดยอดนั้นเอง” และในทางฮวงจุ้ยจะถือว่าเคล็ด กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล เป็นดัง…จักรพรรดิของเคล็ดกระจกที่มีอำนาจมากที่สุดแล้วนะครับ

168-ยันต์น้ำภูเขา-Shan-Hai-Zhen

ปล. การแก้ไขในทางฮวงจุ้ย…ทุกอย่างจะมีความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อ ทุกท่านจะต้องทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ยให้ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วทั้งหมดในทุกขั้นตอนเท่านั้นเองครับ…

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 11. บ้านตั้งตรงกับหน้าจาน รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม

บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งตรงกับหน้าจาน รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม หรือหน้าจานสัญญาณดาวเทียมได้ตั้งหันหน้าเข้าหาตัวบ้านในทิศทางรอบๆ ตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆ ก็ตาม ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่า จาน รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม ถ้าตั้งประจันตรงกับหน้าบ้าน หรือห้องต่างๆ ก็จะมีนัยยะที่ว่า…เป็นดังการถูกยิงด้วยคลื่นรบกวน ที่จะเป็นการนำพาความรุนแรงของกระแสคลื่นเหล่านี้มาสู่บ้านของทุกท่านให้ได้รับผลกระทบ เพราะว่าฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังใดที่ถูกพิฆาตโดย จาน รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม จะทำการสลายพลังชี่ที่ดี หรือพลังชีวิตที่เป็นพลังมงคลนั้นเอง ที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกนี้ล้วนมีความต้องการที่จะได้รับ ซึ่งอิทธิพลในผลที่เกิดขึ้น จึงทำให้บ้านหลังที่ตั้งตรงกับ จาน รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม จึงไม่มีความเหมาะสมที่คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะเข้าไปอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้ อันได้ได้รับอิทธิพลจากคลื่นสัญญาณต่างๆ ที่ถือได้ว่ามีความเป็นอัปมงคล ทั้งนี้จะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่เจอ จะปวดหัวมึนศีรษะ สายตามีปัญหา ระบบสมดุลในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบฮอร์โมนจะผิดปกติ จะเป็นโรคภูมิแพ้ จะมีโรคประจำตัว จะเป็นเนื้องอกเนื้อร้าย อีกทั้งยังอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตกับคนในบ้าน และยังทำให้โชคลาภสูญสลายไปจนหมดสิ้น หากท่านใดที่ได้อยู่อาศัยภายในบ้านที่ได้ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ตรงกับ จาน รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม นี้ควรที่จะรีบทำการปรับแก้ฮวงจุ้ยโดยด่วนที่สุดเพื่อช่วยลดทอนพลังผลร้ายที่จะเกิด ถ้าหากท่านยังหวังที่จะมีชีวิตเพื่อประสพกับความสำเร็จต่อไปอีกนานๆ…

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-ให้ติด กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับ จาน รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังพิฆาตที่เป็นอัปมงคลทางด้านรูปลักษณ์ ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดอีกด้วย เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่สามารถจะจับต้องได้

168-กระจกนูน-feng-shui-mirror-1

-ให้ติดแขวน ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับ จาน รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม ของตัวบ้านด้านนอก โดยให้ทำการติดแขวน ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล ไว้ 1 ลูกเป็นอย่างน้อย แต่ถ้าได้สูงสุดที่ 6 ลูกได้จะเป็นการดีที่สุด และอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เด่นที่สุดของ ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล คือ การดักจับคลื่นสัญญาณต่างๆ แล้วกระจายพลังที่ได้รับมาให้เปลี่ยนเป็นพลังมงคลที่ดีได้อีกด้วยเช่นกัน…ดังกับคำที่ว่า “ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล เป็นเสมือนกับ…ยาดำ…สารพัดประโยชน์ของเคล็ดฮวงจุ้ยมงคล ที่สามารถจะนำใช้แก้ไขความเป็นอัปมงคลได้ในทุกสิ่งอย่าง

168-Crystal-Balls-ลูกแก้วคริสตัล1

ปล. การแก้ไขในทางฮวงจุ้ย…ทุกอย่างจะมีความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อ ทุกท่านจะต้องทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ยให้ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วทั้งหมดในทุกขั้นตอนเท่านั้นเองครับ…

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 12. บ้านตั้งตรงกับ ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อน

บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งตรงกับ ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับหน้าบ้านของเรา หรือพิฆาตส่องสะท้อนมาโดนตัวบ้านของเราในทิศทางรอบๆ ตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆ ก็ตาม ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่า ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา ถ้าตั้งประจันอยู่ที่หน้าบ้านก็จะมีนัยยะที่ว่า…เป็นดัง ธาตุไฟเผาทำลายล้าง และยังจะเป็นการส่งคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงได้อีกด้วย ที่จะเป็นการนำพาความรุนแรงของกระแสคลื่นความร้อน และแสงพิฆาตเหล่านี้มาสู่บ้านของทุกท่านให้ได้รับผลกระทบ เพราะว่าฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังใดที่ถูกพิฆาตโดย ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา นี้จะทำการสลายพลังชี่ที่ดี หรือพลังชีวิตที่เป็นพลังมงคลยิ่ง ที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกนี้ล้วนมีความต้องการที่จะได้รับ ซึ่งอิทธิพลในผลที่เกิดจึงทำให้บ้านหลังที่ตั้งอยู่ตรงกับ ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา จึงไม่มีความเหมาะสมที่คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะเข้าไปอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้ อันได้ได้รับอิทธิพลจากคลื่นความร้อนสูง และแสงสว่างพิฆาตอย่างรุนแรง ที่ถือได้ว่ามีความเป็นภาวะอัปมงคลที่สุด ทั้งนี้จะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่เจอ จะปวดหัวมึนศีรษะ สายตามีปัญหา ระบบสมดุลในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบฮอร์โมนจะผิดปกติ จะเป็นโรคภูมิแพ้ จะมีโรคประจำตัว จะเป็นเนื้องอกเนื้อร้าย อีกทั้งยังอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตกับคนในบ้าน และธาตุไฟที่รุนแรงนี้ยังทำให้โชคลาภสูญสลายไปจนหมดสิ้น ธุรกิจ หน้าที่การงานจะไม่มีความมั่นคง ทำอะไรจะนับหนึ่งไม่ถึงสิบ เป็นชีวิตที่จะต้องพบเจอแต่อุปสรรคปัญหาไม่รู้จบ หากท่านใดที่ได้อยู่อาศัยภายในบ้านที่ได้ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ตรงกับ ตึก หรือ ตัวอาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา ควรที่จะรีบทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ยโดยด่วนที่สุดเพื่อช่วยลดทอนพลัง และผลร้ายที่จะเกิดขึ้นมา ถ้าหากท่านยังหวังที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปด้วยความสำเร็จนะครับ…

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

-จะต้องปรับชัยภูมิรอบบ้าน ยิ่งด้านตัวบ้านที่ได้ตั้งตรงกับ ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา โดยให้ทุกท่านปลูกแนวต้นไม้เพื่อเป็นการตั้งรับพลังของ ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา เอาไว้ทางด้านนี้ เพื่อเป็นการตั้งบัง และช่วยลดทอนพลังของกระแสพลังอัปมงคลที่มาจาก ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา (เพราะว่าต้นไม้จะช่วยกรองแสงสว่าง และคลื่นความร้อนได้เป็นอย่างดี) ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้นั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “การจัดใกล้ให้มีความเข้มแข็ง ย่อมที่จะมีพลังปกป้องอัปมงคลที่เกิดไกลได้ดีที่สุด

-ให้ติดผ้าม่านบังแสงเอาไว้ในด้านที่ตั้งตรงกับ ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา เพื่อเป็นการตั้งบัง และช่วยลดทอนแสงสว่าง และความร้อนที่มาจาก ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้นั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “การจัดใกล้ให้มีความเข้มแข็ง ย่อมที่จะมี พลังปกป้องอัปมงคลที่เกิดไกลได้ดีที่สุด

-ให้ติดแขวน ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับ ตึก หรือ อาคารที่เป็นกระจกส่องสะท้อนแสงอาทิตย์มาพิฆาตส่องตรงกับบ้านของเรา ของตัวบ้านด้านนอก โดยให้ทำการติดแขวน ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล ไว้ 3 ลูก (ในตำแหน่ง หัว กลาง ท้าย) เพื่อเป็นนัยยะที่ว่า…พลังอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เด่นที่สุดของ ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล คือ กระจายพลังที่ได้รับมาให้เปลี่ยนเป็นพลังมงคลที่ดีได้อีกด้วยเช่นกัน…ดังกับคำที่ว่าลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล เป็นเสมือนกับ…ยาดำ…สารพัดประโยชน์ของเคล็ดฮวงจุ้ยมงคล ที่สามารถจะนำใช้แก้ไขความเป็นอัปมงคลได้ในทุกสิ่งอย่าง

168-Crystal-Balls-ลูกแก้วคริสตัล4
ปล. การแก้ไขในทางฮวงจุ้ย…ทุกอย่างจะมีความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อ ทุกท่านจะต้องทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ยให้ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วทั้งหมดในทุกขั้นตอนเท่านั้นเองครับ…

168fsshop.com จำหน่ายสินค้ามงคล สินค้านำโชค วัตถุมงคล ของมงคล นำโชค ฮวงจุ้ย ของสิริมงคล ของเสริมราศี สินค้ามงคล เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย

 

ทุกท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่

คุณพัชรพร 095-520-6336


 

โปรดติดตามอ่าน

ปัญหาฮวงจุ้ย

ร้อยแปด พันเก้า ได้ในตอนที่…5

 

คำเตือน…หลักในการทำเคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี

1. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ควรที่จะถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้กำหนดไว้ในวิชาฮวงจุ้ย

2. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ทุกชิ้นจะต้องได้ครอบครองมาด้วยความถูกต้อง และชอบธรรม

3. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ไม่ควรที่จะต่อรองราคา โดยไม่จำเป็น เพราะว่า…เป็นการเริ่มต้นด้วยความด้วยความตระหนี่ถี่เหนียว ก็จะจบลงด้วยลักษณะเดียวกัน

4. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ

5. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องผ่านการชำระล้างพลังอัปมงคลที่ชั่วร้ายต่างๆ มาแล้ว และยังจะต้องผ่านพิธี เพื่อเสริมพลังมงคลให้กับเคล็ดฮวงจุ้ยนั้นๆ

6. ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งเคล็ดฮวงจุ้ยนั้น จะมาก จะน้อย จะช้า หรือจะเร็ว ในผลที่แตกต่างกันไป จะขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละตัวบุคคลที่ได้ ประพฤติดี และมีคุณธรรม แต่เคล็ดฮวงจุ้ยจะไม่ปรากฏผลอันใดเลย กับตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรม และขาดบุญกุศล

ปล.

และเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องในการใช้เคล็ดฮวงจุ้ย ท่านควรที่จะเชิญซินแสฮวงจุ้ยที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานฮวงจุ้ยอันเป็นที่ยอมรับ และกล้าที่จะรับประกันในผลงาน ที่สามารถพิสูจน์ในผลงานได้จริงไปตรวจฮวงจุ้ย จะถือเป็นการดีกว่า ที่จะยอมเสี่ยงวัดดวงเจอกับ นักต้มตุ๋น นักหลอกลวง ที่หากินกับอาชีพซินแสฮวงจุ้ย นะจะบอกให้…

www.168fsshop.com

บันทึก