168-fengshui-for-life-5

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พ้นเก้า ตอนที่ 5

168-fengshui-for-life-5

168fsshop.com จำหน่ายสินค้ามงคล สินค้านำโชค วัตถุมงคล ของมงคล นำโชค ฮวงจุ้ย ของสิริมงคล ของเสริมราศี สินค้ามงคล เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย

 

ปัญหาฮวงจุ้ย ร้อยแปด พันเก้า ที่ทุกท่านต้องการทราบถึงปัญหาต่างๆ ในทางฮวงจุ้ย และวิธีการแก้ไขปรับแก้อย่างถูกวิธีด้วยหลักการฮวงจุ้ย ฟ้า ดิน คน

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 13. บ้านตั้งอยู่บริเวณริมถนนทางโค้งด้านนอก ตำแหน่งโค้งจาก

บ้านหลังใด ที่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนที่เป็นตำแหน่งทางโค้งด้านนอก หรือในตำแหน่งที่ทางฮวงจุ้ยเรียกว่า…ตำแหน่งโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือนก็ตาม ที่ได้มีกระแสพลังพุ่งตรงเข้ามาพิฆาตเชือดเฉือนเข้าสู่ตัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในทิศทางใดๆ ก็ตาม ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่าตำแหน่งโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือนก็ตาม ที่ได้มีกระแสพลังพุ่งตรงเข้ามาพิฆาตเชือดเฉือนเข้าสู่ตัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อันเป็นเส้นทางของการสัญจรไปมา ในกระแสพลังที่มีความเป็นอัปมงคลของเส้นทางสัญจร และพลังอัปมงคลค่อนข้างมาก ดังนั้น…ตำแหน่งโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือน จึงถือว่าเป็นจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุแหกโค้งกันมากที่สุด โดยทุกท่านสามารถที่จะพิจารณาได้จากเหตุการณ์จริงใกล้ๆ ตัวของทุกท่านว่า…อุบัติเหตุส่วนมากที่เกิด ทุกท่านจะเห็นว่ามีสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการแหกโค้ง และตกถนนกันให้เห็นเป็นอย่างมากมาแล้วจริงหรือไม่และโดยบางกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็อาจที่จะมีความรุนแรงจนทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือล้มตายกันในที่เกิดเหตุก็มี ดังนั้นในทางฮวงจุ้ยก็ถือว่าตำแหน่งโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือน จึงเป็นที่รวมของวิญญาณที่ตายจากอุบัติเหตุ และความเป็นอัปมงคลเป็นที่สุด เพราะว่าฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังใดที่ถูกพิฆาตโดยตำแหน่งโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือนนี้ จะไม่มีความเหมาะสมที่คนจะเข้าไปอยู่อาศัย หรือตั้งบริษัทเพื่อทำธุรกิจ ทั้งนี้จะส่งผลให้…คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วย จะเกิดอุบัติเหตุ และจะมีการผ่าตัด สุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายจะถดถอย อีกทั้งยังเกิดภัยพิบัติ และทำให้โชคลาภสูญสลายไปจนหมดสิ้น ธุรกิจ หน้าที่การงาน จะพบเจอแต่อุปสรรคปัญหา จะทำมาหากินไม่ขึ้น ดังนั้นทุกท่านที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ถูกภาวะตำแหน่งโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือนพิฆาตจงรีบทำการแก้ไขโดยด่วนที่สุด…

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

– จะต้องปรับชัยภูมิรอบบ้าน ยิ่งด้านตัวบ้านที่ได้ตั้งตรงกับตำแหน่งโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือน โดยให้ทุกท่านปลูกแนวต้นไม้เพื่อเป็นการตั้งรับพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือน เอาไว้ทางด้านนี้ เพื่อเป็นการตั้งบัง และช่วยลดทอนพลังของกระแสพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือน ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้นั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “การจัดใกล้ให้มีความเข้มแข็ง ย่อมที่จะมีพลังปกป้องอัปมงคลที่เกิดไกล”

– จะต้องตั้งวางก้อนหินขนาด 2-3 คนช่วยกันยก ไว้ในตำแหน่งทั้งสามของแนวต้นไม้ที่ปลูก อันได้แก่ ตำแหน่งหัว กลาง และท้ายของแนวต้นไม้ ไว้ในทิศที่ตั้งรับกับพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือน เพื่อเป็นการสร้างนัยยะของขุนเขาขึ้นมา ในการแบ่งเขต และปิดกั้นพลังที่เป็นพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือน ที่จะเขามาสู่บ้านของท่าน เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “ธาตุดินเป็นแม่ธาตุ อันเป็นพื้นฐานในการกำเนิดธาตุอื่นๆ ดังนั้นพลังของขุนเขาที่เกิด ก็จะช่วยส่งผลในการปรับ ฮวงจุ้ย เพราะว่า ฮวง คือ…ลม  จุ้ย คือ…น้ำ แต่สามารถที่จะจัดสรรได้ด้วยธาตุดิน”

168-Feng-shui-Mirror-กระจกนูน

– ให้ติด กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือนของตัวบ้าน เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังที่เป็นอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้”

168-Bagua-Mirror-ยันต์น้ำภูเขา-1

– ให้ติด โป๊ยข่วย กระจกยันต์แปดทิศสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของโค้งจาก หรือตำแหน่งคมมีดเชือดเฉือนของตัวบ้าน เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังที่เป็นอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า โป๊ยข่วย กระจกยันต์แปดทิศสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นวิญญาณ ที่เป็นอาถรรพ์ ที่ไร้ตัวตนไม่อาจที่จะจับต้องได้”

ปล.   การแก้ไขในทางฮวงจุ้ย…ทุกอย่างจะมีความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อที่ทุกท่านจะต้องทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ย ให้ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วในทุกขั้นตอนเท่านั้น…

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 14. บ้านตั้งอยู่ใกล้ตึกสูง

หากบ้านหลังใด ที่ได้มีตัวตึกสูง หรือตัวอาคารสูงต่างๆ ที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับตัวอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเราในทิศทางใดๆ ก็ตาม ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่า ตึกสูง หรือ อาคารสูงต่างๆ ที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับบ้านของเราในภาวะการข่มทางด้านพลังนั้น

ถ้าตั้งประจันอยู่ที่หน้าบ้านก็จะมีนัยยะที่ว่า…เป็นดัง นกหงส์แดงข่มพิฆาต อันหมายถึง…การปิดกั้นพลังของความเร็จ และชื่อเสียงยศตำแหน่งไม่ให้เข้าบ้านของเรา และจะทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตกับทุกคนที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น

ถ้าตั้งอยู่ที่ข้างของบ้านด้านซ้ายมือ (ฝั่งมังกร) ก็จะมีนัยยะที่ว่า…เป็นดัง มังกรเขียวข่มพิฆาต อันหมายถึง…การปิดกั้นพลังของความร่ำรวย ในทรัพย์สินเงินทองไม่ให้เข้าบ้านของเรา และจะทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตด้านการเงินกับทุกคนที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น

ถ้าตั้งอยู่ที่ข้างของบ้านด้านขวามือ (ฝั่งเสือ) ก็จะมีนัยยะที่ว่า…เป็นดัง เสือขาวข่มพิฆาต อันหมายถึง…การปิดกั้นพลังของความมั่นคง ความน่ายินดี และความสุข ไม่ให้เข้าบ้านของเรา และจะทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตด้านความสุขของครอบครัวกับทุกคนที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น

ถ้าตั้งอิงพิงอยู่ที่ด้านหลังของบ้าน ก็จะมีนัยยะที่ว่า…เป็นดัง เต่าดำข่มพิฆาต อันหมายถึง…การปิดกั้นพลังของความมั่นคง และการอุปถัมภ์ไม่ให้เข้าบ้านของเรา และจะทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตด้านโอกาสที่ดีๆ และการอุปถัมภ์ส่งเสริมให้กับทุกคนที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น

นอกจากนี้ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังใดที่ถูกพิฆาตโดย ตึกสูง หรือ อาคารสูงต่างๆ ที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับบ้านของเราในภาวะการข่มทางด้านพลังนั้น จะเป็นการปิดกั้นและยังสลายพลังชี่ที่ดี หรือพลังชีวิตที่เป็นพลังมงคลยิ่ง ที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกนี้ล้วนมีความต้องการที่จะได้รับ ซึ่งอิทธิพลในผลที่เกิดจึงทำให้บ้านหลังที่ตั้งอยู่ชิดติดกับ ตึกสูง หรือ อาคารสูงต่างๆ จึงไม่มีความเหมาะสมที่คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะเข้าไปอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้ ที่ถือได้ว่ามีความเป็นภาวะอัปมงคลที่สุดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้จะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการถูกกดดัน เกิดการเจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่เจอ จะปวดหัวมึนศีรษะ สายตามีปัญหา ระบบสมดุลในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบฮอร์โมนจะผิดปกติ  จะเป็นโรคภูมิแพ้ จะมีโรคประจำตัว อีกทั้งยังอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตกับคนในบ้าน และยังเป็นการปิดกั้นอันทำให้โชคลาภสูญสลายไปจนหมดสิ้น ธุรกิจ หน้าที่การงานจะไม่มีความมั่นคง ทำอะไรจะนับหนึ่งไม่ถึงสิบ เป็นชีวิตที่จะต้องพบเจอแต่อุปสรรคปัญหาไม่รู้จบ หากท่านใดที่ได้อยู่อาศัยภายในบ้านที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับ ตึกสูง หรือ อาคารสูงต่างๆ ที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับบ้านของเราในภาวะการข่มทางด้านพลังนั้น ควรที่จะรีบทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ยโดยด่วนที่สุดเพื่อช่วยลดทอนพลังอัปมงคลพิฆาต และผลร้ายที่จะเกิดขึ้นมา ถ้าหากท่านยังหวังที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยต่อไปด้วยความสำเร็จนะครับ…

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

– จะต้องปรับชัยภูมิรอบบ้าน ยิ่งด้านตัวบ้านที่ได้ตั้งตรงกับ ตึกสูง หรือ อาคารสูงต่างๆ ที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับบ้านของเราในภาวะการข่มทางด้านพลังนั้น โดยให้ทุกท่านปลูกแนวต้นไม้เพื่อเป็นการตั้งรับพลังของ ตึกสูง หรือ อาคารสูงต่างๆ ที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับบ้านของเราในภาวะการข่มทางด้านพลัง เอาไว้ทางด้านนี้ เพื่อเป็นการตั้งบัง และช่วยลดทอนพลังของกระแสพลังอัปมงคล (เพราะว่าต้นไม้จะช่วยเป็นแนวขวาง และปิดกั้นพลังได้เป็นอย่างดี) ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้นั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “การจัดใกล้ให้มีความเข้มแข็ง ย่อมที่จะมีพลังปกป้องอัปมงคลที่เกิดไกลได้ดีที่สุด”

168-Feng-shui-Mirror-กระจกนูน

– ให้ติด กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับ ตึกสูง หรือ อาคารสูงต่างๆ ที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับบ้านของเราในภาวะการข่มทางด้านพลังนั้น เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังพิฆาตที่เป็นอัปมงคลทางด้านการข่มด้วยรูปลักษณ์ ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดอีกด้วย เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวเป็นตนที่สามารถจะจับต้องได้”

168-Crystal-Balls-ลูกแก้วคริสตัล4-400x308

– ให้ติดแขวน ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับ ตึกสูง หรือ อาคารสูงต่างๆ ที่ได้ตั้งอยู่ชิดติดกับบ้านของเราในภาวะการข่มทางด้านพลังนั้น ของตัวบ้านด้านนอก โดยให้ทำการติดแขวน ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล ไว้ 3 ลูก (ในตำแหน่ง หัว กลาง ท้าย) เพื่อเป็นนัยยะที่ว่า…พลังอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เด่นที่สุดของ ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล คือ การเป็นดังกำแพงแก้วสารพัดประโยชน์ ทั้งยังช่วยกระจายพลังที่ได้รับมาให้เปลี่ยนเป็นพลังมงคลที่ดีได้อีกด้วยเช่นกัน…ดังกับคำที่ว่า ลูกแก้วคริสตัลสลายพลังอัปมงคล เป็นเสมือนกับ…ยาดำ…สารพัดประโยชน์ของเคล็ดฮวงจุ้ยมงคล ที่สามารถจะนำใช้แก้ไขความเป็นอัปมงคลได้ในทุกสิ่งอย่าง”

ปล.   การแก้ไขในทางฮวงจุ้ย…ทุกอย่างจะมีความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อที่ทุกท่านจะต้องทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ย ให้ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วในทุกขั้นตอนเท่านั้น…

 

หลักการฮวงจุ้ยข้อที่ 15. หน้าบ้านตั้งประทะมุมตึก

ถ้าบ้านหลังใด ที่ในตำแหน่งด้านหน้าของตัวบ้าน (เน้นประตูรั้ว และประตูเข้าบ้านเป็นหลัก) ได้มีมุมของตัวตึก หรืออาคารฝั่งตรงข้าง ได้หันมุมที่เหมือนดังกับคมใบมีดที่ได้หันเข้าสู่ทิศหน้าบ้านของเราก็ตาม จะทำให้กระแสพลังอัปมงคลทางด้านรูปลักษณ์นั้น พุ่งตรงเข้ามาพิฆาตเชือดเฉือนเข้าสู่ตัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือในทิศทางในด้านใดๆ อันล้วนแล้วจะมีผลที่จะทำให้เกิดภาวะอัปมงคลพิฆาตขึ้นมาทั้งสิ้น ในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังนั้น ก็จะมีภาวะความเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันที เพราะว่าเหลี่ยมมุมของตัวอาคารใดก็ตาม ที่มีลักษณะคล้ายกับคมของใบมีดที่ใช้สำหรับเชือดเฉือน อันส่งกระแสพลังพิฆาตเชือดเฉือนพุ่งตรงเข้าสู่ทิศทาง ที่ตรงกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลังใดก็ตาม ในทางฮวงจุ้ยจึงถือว่า…จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บแก่คนที่ได้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นๆ กันมากที่สุด  เพราะว่าฮวงจุ้ยจะถือว่า…บ้านหลังใดที่ถูกพิฆาตโดยได้มีมุมของตัวตึก หรืออาคารฝั่งตรงข้าง ได้หันมุมที่เหมือนดังกับคมใบมีดที่ได้หันเข้าสู่ทิศหน้าบ้านของเรานี้ จะไม่มีความเหมาะสมที่คนจะเข้าไปอยู่อาศัย หรือตั้งบริษัทเพื่อทำธุรกิจ ทั้งนี้จะส่งผลให้…คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วย จะเกิดอุบัติเหตุ และจะมีการผ่าตัด สุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายจะถดถอย อีกทั้งยังเกิดภัยพิบัติ และทำให้โชคลาภสูญสลายไปจนหมดสิ้น ธุรกิจ หน้าที่การงาน จะพบเจอแต่อุปสรรคปัญหา จะทำมาหากินไม่ขึ้น ดังนั้นทุกท่านที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ถูกภาวะมุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง ได้หันมุมที่เหมือนดังกับคมใบมีดได้หันเข้าสู่ทิศหน้าบ้านของเรา ควรที่จะรีบทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ยโดยด่วนที่สุดเพื่อช่วยลดทอนพลังอัปมงคลพิฆาต และผลร้ายที่จะเกิดขึ้นมา ถ้าหากท่านยังหวังที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยต่อไปด้วยความสำเร็จนะครับ…

 

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เป็นอัปมงคลนี้…

– จะต้องปรับชัยภูมิรอบบ้าน ยิ่งด้านตัวบ้านที่ได้ตั้งตรงกับมุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง ได้หันมุมที่เหมือนดังกับคมใบมีดได้หันเข้าสู่ทิศหน้าบ้านของเรา โดยให้ทุกท่านปลูกแนวต้นไม้เพื่อเป็นการตั้งรับพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของมุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง เอาไว้ทางด้านนี้ เพื่อเป็นการตั้งบัง และช่วยลดทอนพลังของกระแสพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของมุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้นั้นเอง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “การจัดใกล้ให้มีความเข้มแข็ง ย่อมที่จะมีพลังปกป้องอัปมงคลที่เกิดไกล”

– จะต้องตั้งวางก้อนหินขนาด 2-3 คนช่วยกันยก ไว้ในตำแหน่งทั้งสามของแนวต้นไม้ที่ปลูก อันได้แก่ ตำแหน่งหัว กลาง และท้ายของแนวต้นไม้ ไว้ในทิศที่ตั้งรับกับพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของมุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง ได้หันมุมที่เหมือนดังกับคมใบมีดได้หันเข้าสู่ทิศหน้าบ้านของเรา เพื่อเป็นการสร้างนัยยะของขุนเขาขึ้นมา ในการแบ่งเขต และปิดกั้นพลังที่เป็นพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลจากมุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง ที่จะเขามาพิฆาตสู่บ้านของท่าน เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า “ธาตุดินเป็นแม่ธาตุ อันเป็นพื้นฐานในการกำเนิดธาตุอื่นๆ ดังนั้นพลังของขุนเขาที่เกิด ก็จะช่วยส่งผลในการปรับ ฮวงจุ้ย เพราะว่า ฮวง คือ…ลม  จุ้ย คือ…น้ำ แต่สามารถที่จะจัดสรรได้ด้วยธาตุดิน”

168-กระจกนูน-feng-shui-mirror

– ให้ติด กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงกับพลังอัปมงคลที่มาจากอิทธิพลของมุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง ได้หันมุมที่เหมือนดังกับคมใบมีดได้หันเข้าสู่ทิศหน้าบ้านของเรา เพื่อเป็นการสะท้อน และช่วยหยุดยั้งกระแสพลังที่เป็นอัปมงคลที่เกิดจากรูปลักษณะ ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า กระจกนูนสลายพลังอัปมงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้”

168-ยันต์น้ำภูเขา-Shan-Hai-Zhen

– ให้ติด กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล ไว้ในตำแหน่งทางด้านทิศที่ตรงมุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง ได้หันมุมที่เหมือนดังกับคมใบมีดได้หันเข้าสู่ทิศหน้าบ้านของเรา เพื่อเป็นการหยุดยั้งกระแสพลังอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเด็ดขาดในปราการด่านสุดท้ายที่ดีที่สุดอีกครั้ง และยังช่วยในการกระตุ้นพลังมงคล โดยการช่วยแปลงพลังอัปมงคลที่มาจาก มุมของตัวตึก หรือมุมอาคารฝั่งตรงข้าง ให้กลายเป็นพลังมงคลที่ดี เข้าสู่ตัวบ้านหลังนี้ ที่ได้ติด กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล ให้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยจะถือว่า กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล จะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้ และยังสามารถจะช่วยสลายพลังอัปมงคลทุกอย่างที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นตัวตนที่จับต้องได้อีกด้วย แต่ที่มีความสำคัญที่สุดของ กระจกยันต์น้ำภูเขามหามงคล คือ…การช่วยแปลงพลังอัปมงคล ให้กลายเป็นพลังมงคลที่ดีได้อย่างสุดยอดนั้นเอง”

ปล.   การแก้ไขในทางฮวงจุ้ย…ทุกอย่างจะมีความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อที่ทุกท่านจะต้องทำการปรับแก้ไขฮวงจุ้ย ให้ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วในทุกขั้นตอนเท่านั้น…

168fsshop.com จำหน่ายสินค้ามงคล สินค้านำโชค วัตถุมงคล ของมงคล นำโชค ฮวงจุ้ย ของสิริมงคล ของเสริมราศี สินค้ามงคล เคล็ดสินค้าฮวงจุ้ย

 

ทุกท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่

คุณพัชรพร 095-520-6336


โปรดติดตามอ่าน

ปัญหาฮวงจุ้ย

ร้อยแปด พันเก้า ได้ในตอนที่…6

 

คำเตือน…หลักในการทำเคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี

1. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ควรที่จะถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้กำหนดไว้ในวิชาฮวงจุ้ย

2. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ทุกชิ้นจะต้องได้ครอบครองมาด้วยความถูกต้อง และชอบธรรม

3. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี ไม่ควรที่จะต่อรองราคา โดยไม่จำเป็น เพราะว่า…เป็นการเริ่มต้นด้วยความด้วยความตระหนี่ถี่เหนียว ก็จะจบลงด้วยลักษณะเดียวกัน

4. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ

5. เคล็ดฮวงจุ้ยที่ดี จะต้องผ่านการชำระล้างพลังอัปมงคลที่ชั่วร้ายต่างๆ มาแล้ว และยังจะต้องผ่านพิธี เพื่อเสริมพลังมงคลให้กับเคล็ดฮวงจุ้ยนั้นๆ

6. ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งเคล็ดฮวงจุ้ยนั้น จะมาก จะน้อย จะช้า หรือจะเร็ว ในผลที่แตกต่างกันไป จะขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละตัวบุคคลที่ได้ ประพฤติดี และมีคุณธรรม แต่เคล็ดฮวงจุ้ยจะไม่ปรากฏผลอันใดเลย กับตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรม และขาดบุญกุศล

ปล.

และเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องในการใช้เคล็ดฮวงจุ้ย ท่านควรที่จะเชิญซินแสฮวงจุ้ยที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานฮวงจุ้ยอันเป็นที่ยอมรับ และกล้าที่จะรับประกันในผลงาน ที่สามารถพิสูจน์ในผลงานได้จริงไปตรวจฮวงจุ้ย จะถือเป็นการดีกว่า ที่จะยอมเสี่ยงวัดดวงเจอกับ นักต้มตุ๋น นักหลอกลวง ที่หากินกับอาชีพซินแสฮวงจุ้ย นะจะบอกให้…

www.168fsshop.com

บันทึก